Načitávam...

AKO MÁM POSTUPOVAŤ?

Priprav si svoje číslo objednávky a číslo účtu vo formáte IBAN.

Sme zástancami šetrenia s papierom a ochrany životného prostredia, preto je náš reklamačný proces výhradne v digitálnej forme.

ZÁKLADNÉ ZÁSADY REKLAMÁCIÍ A VÝMENY TOVARU

  • REKLAMÁCIU NEAKCEPTUJEME, AK CHYBA VZNIKLA NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM, RESP. KTORÉ JE V ROZPORE S NÁVODOM NA POUŽITIE
  • REKLAMÁCIU NEAKCEPTUJEME, AK CHYBA VZNIKLA MECHANICKÝM POŠKODENÍM (ZLOMENIE, ROZBITIE, POŠKRIABANIE, ROZTRHNUTIE, PRASKNUTIE, APOD.)
  • PREDÁVAJÚCI ZODPOVEDÁ ZA CHYBY, KTORÉ MÁ TOVAR PRI PREVZATÍ KUPUJÚCIM, ALEBO KTORÉ SA OBJAVIA V PRIEBEHU ZÁRUČNEJ DOBY.